Sứ mệnh:

- Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt tại Nhật Bản

- Đem lại giá trị tốt nhất cho người lao động bằng những đơn hàng chất lượng, công việc tốt, thu nhập cao với mức chi phí thấp nhất

- Cung cấp nguồn nhân lực có ý chí phấn đấu, trung thực, lành nghề đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

- Xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp,năng động, xây dựng đại gia đình VJConnects vững mạnh

Tầm nhìn:

- Xây dựng VJConnects trở thành công ty cung ứng nguồn lao động uy tín ở cả VN và NB

Cập nhật thêm nội dung ở từng dịch vụ