[KANTO] TOKUTEI LẮP CỐP PHA Lương 200,000-230,000 yên/tháng New

Xây dựng, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥200,000-¥230,000
Address: Tokyo, Saitama,Chiba,Kanagawa,Gunma,Tochigi
Level: N4

[CHIYODA-KU,TOKYO] TOKUTEI BUỘC THÉP Lương 1,300 yên/h Close

Xây dựng,
Full time
¥1,300-¥1,350
Address: Tokyo
Level: N4

[SHIMANE]TOKUTEI GIÀN GIÁO Lương 250,000 yên/tháng Close

Xây dựng, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥250,000-¥280,000
Address: Shimane
Level: N4

[TOCHIGI] TOKUTEI THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG Lương 200,000 yên/tháng Close

Xây dựng,
Full time
¥200,000-¥230,000
Address: Tochigi
Level: N4