[MINATO-TOKYO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương 1050 yên/h Close

PHIÊN DỊCH - QUẢN LÝ,
Full time
¥180,000-¥220,000
Address: Tokyo
Level: N2

[TOKYO,KYOTO,CHIBA,ISHIGAKI] KĨ SƯ KINH TẾ Lương 20-24 man/tháng Close

PHIÊN DỊCH - QUẢN LÝ, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥200,000-¥240,000
Address: TOKYO,KYOTO,CHIBA,ISHIGAKI
Level: N4