[KANTO] TOKUTEI LẮP CỐP PHA Lương 200,000-230,000 yên/tháng New

Xây dựng, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥200,000-¥230,000
Address: Tokyo, Saitama,Chiba,Kanagawa,Gunma,Tochigi
Level: N4