Kanto, Toboku, Hokushinetsu, Tokai, Kansai, Chugoku/Shikoku, Kyushu. Mechanical Engineer Salary: 230,000¥ - 440,000¥. Hot

CƠ KHÍ, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥230,000-¥440,000
Address: Kanto, Toboku, Hokushinetsu, Tokai, Kansai, Chugoku/Shikoku, Kyushu
Level: N3

[AICHI] KỸ SƯ THIẾT KẾ PIN Ô TÔ Thu nhập 460-700 man/năm Close

CƠ KHÍ,
Full time
¥4,600,000-¥7,000,000
Address: Aichi
Level: N2

[SAITAMA] KỸ SƯ HÀN Lương 187,000-330,000 yên/tháng Close

CƠ KHÍ, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥187,000-¥330,000
Address: Saitama
Level: N4

[TOKYO,OSAKA,NAGOYA] KĨ SƯ CƠ KHÍ Lương 330,000-530,000 yên/tháng Close

CƠ KHÍ, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥330,000-¥530,000
Address: Tokyo,Aichi,Osaka
Level: N2

[SHIGA] KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương 190,000 yên/tháng Close

CƠ KHÍ, VJ Connects (Tokyo)
Full time
¥190,000-¥230,000
Address: Shiga
Level: N3